Rätt Fokus

Vi är en mediebyrå i Stockholm som bygger allt på Jesus. Genom att alltid veta varför vi gör det vi gör, kan vi lättare prestera med rätt fokus.

Vårt företag är grundat på tankarna kring att alla har någonting viktigt och bra att förmedla. Vi vill hjälpa till på vägen genom att göra Er synliga på webben.